Personvernerklæring

Her kan du lese hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Behandlingsansvarlig og regler for håndtering av personopplysninger?

Rissa Kraftlag SA  er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Dette inkluderer datterselskaper av Rissa Kraftlag. Vi følger personopplysningsloven i behandlingen av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.

Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden. Vi registrerer personopplysninger for å kunne levere tjenesten du forventer av oss. Dette omfatter kontaktinformasjon som navn, adresse, mailadresse, fødselsdato, telefonnummer, betalingsinformasjon og målernu,mmer. Dette benytter vi for å administrere timeavtaler, betaling og øvrige forpliktelser i forbindelse med strømabonnement . Vi ønsker å forstå markedstrender og behov gjennom statistikk, derfor analyserer vi data for å forbedre og videreutvikle tjenesten vår. Vi vil kun samle inn og bruke de personopplysninger som er nødvendige.

Formål med behandlingen:

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Vi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker.

Grunnlaget for behandlingen

 Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Markedsføring

Vi kan sende deg tilbud om produkter og tjenester på e-post eller andre typer meldinger. Du kan velge å takke nei til dette på «min side». All markedsføring vi sender ut på denne måten følger markedsføringsloven.

Av og til utfører vi spørreundersøkelser på vegne av oss selv eller våre samarbeidspartnere. Målgruppen for slike undersøkelser kan være basert på personopplysninger, for eksempel for å forbedre våre tjenester eller utvide tilbudet.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp samt at vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service.  En informasjonskapsel er en fil som brukes for å lagre informasjon, og hjelper oss å tilpasse nettsiden til hver enkelt bruker Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Du kan slette våre informasjonskapsler ved å skru av funksjonen i nettleseren din.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov som vil ha tilgang til våre personregistre. Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Du har rett til å be om innsyn i egne personopplysninger. Du har rett til korrigering av feilaktigeopplysninger.

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Du har rett til å bli glemt. Dette kan utføres når:

Informasjonen ikke lengre er relevant for det formålet den ble innsamlet for
Du ikke har utestående fordringer
Lovpålagte hensyn er fullført

Anmodning kan sendes til kundeservice@rissakraftlag.no
Retting og sletting av registrerte opplysninger er hjemlet i regelverket – som også gir noen
begrensende unntak. Har du spørsmål om dette så kan du ta kontakt med oss. Vi sletter registrerte
personopplysninger når de ikke lenger er formålstjenlig. Av og til gjør vi endringer i
personvernerklæringen vår.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

kundeservice@rissakraftlag.no

Rissa Kraftlag SA
Årnsethveien 1, 7100 Rissa